Toán tử nối và đối tượng String trong Java

Toán tử nối mình đang nói ở đây là “+” và “+=” có một số khía cạnh đặc biệt khi sử dụng với đối tượng String trong Java. Trong bài viết này, mình xin trình bày với các bạn những khía cạnh đó, các bạn nhé!

  • Điều đầu tiên, mình cần nói là toán tử “+” và “+=” có thể sử dụng để ghép nối hai chuỗi String.

Ví dụ:

Toán tử nối và đối tượng String trong Java

  • Việc thực hiện ghép nối sẽ được thực hiện từ trái sang phải, do đó có trường hợp sau các bạn phải để ý nếu không sẽ bị nhầm lẫn.

Ví dụ:

Bởi vì a và b là những biến primitives, chúng có thể thao tác với toán tử “+” nên trong trường hợp này kết quả sẽ không phải là 23Khanh mà phải là 5Khanh.

Toán tử nối và đối tượng String trong Java

Nhưng nếu bây giờ các bạn thay đổi phép toán trên một chút thì kết quả sẽ khác.

Ví dụ:

Toán tử nối và đối tượng String trong Java

  • Khi thực hiện ghép nối hai chuỗi mà một trong hai chuỗi đó là null thì null sẽ là giá trị của chuỗi null đó.

Ví dụ:

Toán tử nối và đối tượng String trong Java

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment