Cài đặt Angular Command Line Interface

Angular Command Line Interface (CLI) là một công cụ giúp chúng ta có thể bắt đầu làm việc với một ứng dụng Angular một cách nhanh chóng. Nó giúp chúng ta có thể:

  • Tạo mới một ứng dụng Angular
  • Chạy một development server, tự động cập động khi chúng ta có thay đổi code.
  • Chạy test cho ứng dụng Angular
  • Build ứng dụng Angular
  • Deploy ứng dụng Angular

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Angular CLI các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần phải cài đặt Node.js với Node Package Manager vào máy của mình trước. Nếu bạn nào chưa biết cách cài đặt Node.js thì có thể tham khảo tại đây nhé!

Sau đó, để cài đặt Angular CLI, chúng ta sẽ sử dụng Node Package Manager. Các bạn nãy mở Terminal trong masOS hay Linux hoặc Console trên Window rồi nhập câu lệnh sau:

Tham số -g sẽ giúp angular-cli được install global, giúp chúng ta có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu trong máy của mình.

Kết quả:

Cài đặt Angular Command Line Interface

Các bạn có thể kiểm tra lại version của Angular bằng cách chạy câu lệnh sau:

Cài đặt Angular Command Line Interface

1/5 - (1 bình chọn)

Add Comment