Questions Management – Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Spring Cloud Netflix

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Ứng dụng Questions Management của chúng ta hiện tại có tất cả là 8 service bao gồm: 3 Core Service, 2 Composite Service và 3 API Service. Để đăng ký chúng với Eureka Server, như mình đã giới thiệu với các bạn trong bài viết Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Eureka Client, với Spring Cloud Netflix, điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là thêm dependency Eureka Discovery vào tất cả các service project. Các bạn hãy mở tập tin pom.xml cho mỗi service project và thêm mới dependency Eureka Discovery như sau nhé:

Ở đây, mình cũng đã thêm Spring Boot Actuator dependency để enable các thông tin của các service trong ứng dụng Questions Management. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Spring Boot Actuator tại đây.

Tiếp theo, chúng ta sẽ khai báo annotation @EnableEurekaClient vào mỗi class main của mỗi service project:

  • ApiCategoryServiceApplication của api-category-service project
  • ApiOptionServiceApplication của api-option-service project
  • ApiQuestionServiceApplication của api-question-service project
  • CompositeOptionServiceApplication của composite-option-service project
  • CompositeQuestionServiceApplication của composite-question-service project
  • CoreCategoryServiceApplication của core-category-service project
  • CoreOptionServiceApplication của core-option-service project
  • CoreQuestionServiceApplication của core-question-service project

Tiếp theo nữa, trong tập tin application.properties của mỗi service project, các bạn hãy thêm thông tin của Eureka Server mà chúng ta sẽ đăng ký cho mỗi service.

Bước cuối cùng là chúng ta sẽ đặt tên cho mỗi service để phân biệt chúng trong Eureka Server.

Mình sẽ lấy tên của từng service và thêm mới trong tập tin application.properties một thuộc tính spring.application.name=<service_name>.

Ví dụ như cho API Category Service thì giá trị của project spring.application.name:

OK, xong rồi đó các bạn. Các bạn hãy thử start hết tất cả các project service, server rồi truy cập vào trang http://localhost:8761/ để xem kết quả ra sao nhé!

Của mình như sau:

Questions Management - Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Spring Cloud Netflix

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment