Questions Management – Support Discovery Server – Xây dựng Eureka Server sử dụng Spring Cloud Netflix

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Sau khi đã tạo project support-discovery-server xong, giờ là lúc chúng ta sẽ sử dụng Spring Cloud Netflix để enable Eureka Server cho phần Support Discovery Server này.

Như mình đã hướng dẫn các bạn trong bài viết Tìm hiểu về Eureka Server của Netflix OSS, việc chúng ta cần làm sẽ là:

Thêm annotation @EnableEurekaServer của Spring Cloud Netflix trong class SupportDiscoveryServerApplication:

Thêm vào tập tin application.properties một số thông tin sau:

Ở đây ngoài các thông tin cần phải có để enable một Eureka Server, như các bạn thấy, mình cũng đặt tên cho service này là “Support Discovery Server”.

Xong rồi đó các bạn, hãy thử start project này lên rồi xem kết quả.

Của mình như sau:

Questions Management - Support Discovery Server - Xây dựng Eureka Server sử dụng Spring Cloud Netflix

Add Comment