Tổng quan về cấu trúc của Angular project

Để làm việc với Angular project, điều cơ bản nhất mà chúng ta cần phải biết đó là cấu trúc của một Angular project như thế nào, mục đích của từng tập tin có trong project này là gì để có thể phát triển ứng dụng Angular cho đúng. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày với các bạn những kiến thức tổng quan về cấu trúc của một Angular project các bạn nhé!

Đầu tiên, mình sẽ tạo một Angular project như sau:

Tổng quan về cấu trúc của Angular project

Ở thư mục root của Angular project, các bạn sẽ thấy nhiều thư mục và tập tin, mục đích của những tập tin thư mục này mình có thể liệt kê như trong bảng dưới đây:

Tập tin / Thư mục Mục đích
 e2e  Thư mục này dùng để chứa các tập tin dành cho mục đích testing
 node_modules  Chứa các Node.js module cần thiết cho ứng dụng Angular của chúng ta
 src  Đây là thư mục sẽ chứa toàn bộ source code của ứng dụng Angular các bạn nhé
 .editorconfig  Chứa các cấu hình liên quan đến phần Editor để chỉnh sửa source code như: indent_size, max_line_length,…
 .gitignore  Đây là tập tin metadata của Git, chứa thông tin những tập tin hoặc thư mục sẽ bị ignore không được commit lên Git Repository.
 angular-cli.json  Đây là tập tin chứa cấu hình cho Angular CLI, giúp chúng ta có thể build ứng dụng Angular.
 karma.conf.js  Tập tin cấu hình cho Karma, liên quan nhiều đến phần testing
 package-lock.json  Dùng để lock version cho các Node.js module dependencies
 package.json  Tập tin cấu hình cho Node.js module dependencies
 protractor.conf.js  Tập tin cấu hình cho Protractor, liên quan nhiều đến phần testing
 README.md  Tập tin này thường được sử dụng để cho các hệ thống Git hiển thị thông tin về Git Repository của chúng ta.
 tslint.json  Tập tin cấu hình để kiểm tra lỗi cho các tập tin .ts (TypeScript) trong Angular project

 

Trong các tập tin, thư mục được liệt kê ở trên thì thư mục src là thư mục quan trọng, là nơi để chúng ta có thể thêm code, modify code để phát triển ứng dụng Angular của mình. Nội dung của thư mục này như sau:

Tổng quan về cấu trúc của Angular project

Mục đích của từng thư mục, tập tin trong thư mục src này mình có thể liệt kê như sau:

Tập tin / Thư mục Mục đích
 app  Đây là thư mục sẽ chứa toàn bộ code của ứng dụng Angular
 assets  Thư mục này sẽ chứa các file ảnh, CSS, custom JavaScript của ứng dụng Angular
 environments  Chúng ta có thể viết ứng dụng chạy trên nhiều môi trường khác nhau, đây chính là thư mục giúp chúng ta làm định nghĩa các tập tin cấu hình cho những môi trường khác nhau đó
 favicon.ico  Icon của ứng dụng Angular
 index.html  Trang chủ của ứng dụng Angular
 main.ts  Chứa code bootstrapping cho ứng dụng Angular
 polyfill.ts  Dùng để định nghĩa các chuẩn để ứng dụng của chúng ta có thể chạy được trên mọi trình duyệt
 style.css  Định nghĩa style CSS cho ứng dụng Angular
 test.ts  Code để chạy test
 tsconfig.json  Tập tin định nghĩa việc compile cho TypeScript

 

Rất nhiều tập tin và thư mục phải không các bạn? Nhưng chung quy lại cũng chỉ để phục vụ cho các yêu cầu cần thiết cho một ứng dụng web mà thôi.

4.4/5 - (7 bình chọn)

Add Comment