Xóa tập tin trong Java

Tạo một tập tin trong Java đã dễ mà xóa tập tin lại càng dễ hơn. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách để xóa một tập tin trong Java nhé!

Đầu tiên không thể không nhắc đến đối tượng File, đây là đối tượng quản lý tập tin chính kể từ Java phiên bản số 6 trở về trước.

Trong đối tượng này, chúng ta có thể dùng phương thức delete() để xóa một tập tin bất kỳ. Điều kiện để xóa một tập tin bắt buộc là tập tin đó phải tồn tại trên máy tính của các bạn, không có thì làm sao xóa được phải không các bạn?

Khi dùng phương thức này nó sẽ trả về giá trị kiểu boolean, true nếu chúng ta xóa thành công, ngược lại nếu giá trị nó là false thì chắc chắn có lỗi xảy ra:

Nếu không dùng đối tượng File thì bạn cũng có thể dùng đối tượng Files được giới thiệu trong Java phiên bản 7. Đối tượng này cung cấp cho chúng ta một phương thức tên là delete() để xóa một tập tin bất kỳ.Add Comment