Questions Management – API Category Service – Khởi tạo project

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

API Service là những service sẽ expose API cho các hệ thống bên ngoài có thể sử dụng. Chúng sẽ gọi tới các service khác trong Core Service hoặc Composite Service tuỳ theo nhu cầu của người dùng. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách tạo Spring Boot project cho API Service đầu tiên là API Category Service các bạn nhé!

Các bước tạo một Spring Boot project mình đã hướng dẫn cho các bạn. Ở đây, mình chỉ đề cập một số điểm quan trọng trong quá trình tạo project cho API Category Service mà thôi.

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cũng cần trỏ đến thư mục của project questions-management:

Questions Management – API Category Service – Khởi tạo project

Như các bạn thấy, trong thư mục của project questions-management, mình đã thêm một thư mục api bên trong thư mục này để chứa tất cả các project liên quan đến API Service.

Ở phần chọn các dependencies cần sử dụng cho project api-category-service, vì API Service sẽ không có những thao tác đến database nên chúng ta chỉ sẽ sử dụng những dependencies sau các bạn nhé:

Questions Management – API Category Service – Khởi tạo project

Kết quả:

Questions Management – API Category Service – Khởi tạo project

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này một xí để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Trong tập tin pom.xml của project này, mình sẽ xoá phần <parent> và <properties> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project api-category-service là một module của project questions-management như sau:

Add Comment