Questions Management – Composite Option Service – Khởi tạo project

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Sau Composite Question Service thì Composite Option Service là cái chúng ta cần. Trong bài viết này, mình điểm qua một số bước quan trọng trong quá trình tạo mới Spring Boot project cho service này các bạn nhé!

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cũng cần trỏ đến thư mục composite của project questions-management:

Questions Management – Composite Option Service – Khởi tạo project

Ở phần chọn các dependencies cần sử dụng cho project composite-option-service, tương tự như composite-question-service, chúng ta chỉ sẽ sử dụng những dependencies sau các bạn nhé:

Questions Management – Composite Option Service – Khởi tạo project

Kết quả:

Questions Management – Composite Option Service – Khởi tạo project

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này một xí để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Trong tập tin pom.xml của project này, mình sẽ xoá phần <parent> và <properties> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project composite-option-service là một module của project questions-management như sau:

Add Comment