Questions Management – API Option Service – Khởi tạo project

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Tiếp theo API Question Service, API Option Service là service mà chúng ta cần phải tạo để cung cấp các API liên quan đến việc thao tác các option của một question. Trong bài viết này, mình điểm lại một số bước cơ bản để tạo mới Spring Boot project cho API Option Service các bạn nhé!

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cũng cần trỏ đến thư mục api của project questions-management:

Questions Management – API Option Service – Khởi tạo project

Ở phần chọn các dependencies cần sử dụng cho project api-option-service, tương tự như API Category Service và API Question Service chúng ta sẽ sử dụng những dependencies sau các bạn nhé:

Questions Management – API Option Service – Khởi tạo project

Kết quả:

Questions Management – API Option Service – Khởi tạo project

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này một xí để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Trong tập tin pom.xml của project này, mình sẽ xoá phần <parent> và <properties> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project api-option-service là một module của project questions-management như sau:

 

Add Comment