Questions Management – Core Question Service – Khởi tạo project core-question-service sử dụng Spring Tool Suite

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Core Question Service là một trong 3 core service của giai đoạn 1 mà chúng ta cần phải tạo. Service này sẽ giúp chúng ta thêm, xoá, sửa các câu hỏi trong ứng dụng Questions Management của chúng ta. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo project Spring Boot cho service này các bạn nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết này để biết cách tạo Spring Boot project nhé! Đối với core-question-service, có mấy điểm mà mình cần lưu ý với các bạn như sau:

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cần trỏ đến thư mục core của project questions-management:

Questions Management – Core Question Service – Khởi tạo project core-question-service sử dụng Spring Tool Suite

Ở phần chọn các dependencies cần sử dụng cho project core-question-service, tương tự như core-category-service, chúng ta sẽ sử dụng những dependencies sau các bạn nhé:

Questions Management – Core Question Service – Khởi tạo project

Kết quả như sau:

Questions Management – Core Question Service – Khởi tạo project

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này một xí để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Nội dung của tập tin pom.xml của project core-questions-management hiện tại như sau:

Mình sẽ xoá phần <parent> và <properties> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project core-question-service là một module của project questions-management như sau:

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment