Sử dụng Lambda Expression để sort một List trong Java

Thông thường trước Java 8, khi chúng ta muốn sort các phần tử trong một List object, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có thêm một cách khác để sort… Read More

Sử dụng Lambda Expression để sắp xếp các phần tử của một List trong Java

Thông thường, trước Java 8, khi muốn sắp xếp các phần tử của một List trong Java, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có một cách khác để làm điều này.… Read More

Chuyển đổi char qua String trong Java

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi char qua String trong Java các bạn nhé! Hãy xem xét ví dụ sau nha các bạn:

Để chuyển đổi ký tự “K” qua String, chúng ta sẽ sử dụng đối… Read More